มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคว้ารางวัล KM Award แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัยดีเด่น ปี 2014  
จัดที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Read more...
คณะบริหารธุรกิจเข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556
จัดที่ : ม.วงษ์ชวลิตกุล
Read more...
การอบรมหลักสูตร
จัดที่ : โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ
Read more...
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google Apps for Education
จัดที่ : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Read more...
การฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประเมินซอฟแวร์
จัดที่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Read more...
โครงการเยี่ยมครอบครัวนักศึกษากองทุนกู้ยืม
จัดที่ : ณ เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
Read more...
อบรมการใช้งานเว็บไซต์ KM และการตกแต่งภาพประกอบสื่อการสอน สื่อประชาสัมพันธ์ ด้วย Adobe Photoshop
จัดที่ : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Read more...

มว. สืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2556
จัดที่ : ณ วัดเดิม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556
View more....
ม.วงษ์ชวลิตกุล ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล๑๒ สิงหา มหาราชินี
จัดที่ : ลานศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ๑๒สิงหาคม๒๕๕๖
View more....
งานเปิดโลกกิจกรรมและFreshy Day2013
จัดที่ : โรงอาหารกลาง ม.วงษ์ชวลิตกุล 14มิถุนายน2556
View more....
พิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่๒๕๕๖ สู่รั้วมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
จัดที่ : หอประชุมวงษ์ชวลิตกุล ๔มิถุนายน๒๕๕๖
View more....
พิธีสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๖
จัดที่ : อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ๓ มิ.ย.๒๕๕๖
View more....
พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่สงกรานต์ ๒๕๕๖
จัดที่ : อาคารมุขปราณี ม.วงษ์ชวลิตกุล ๑๗ เมษายน๒๕๕๖
View more....
บรรยากาศพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่๒๕ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๔-๒๕๕๕
จัดที่ : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ๑๐มกราคม๒๕๕๖
View more....

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กองวิจัยตลาดแรงงาน