ทัศนศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ; เส้นทางภาคใต้
จัดที่ : พังงา-กระบี่-ภูเก็ต
Read more...
โครงการม.วงษ์ห่วงใยใส่ใจผู้กู้ยืม
จัดที่ : หอประชุม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Read more...
สำรวจความต้องการของชุมชนบ้านหนองนกเขียนเกี่ยวกับความต้องการเรื่องกฎหมาย
จัดที่ : อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา
Read more...
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ณ โรงแรมเวียนนา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครราชสีมา
จัดที่ : ณ โรงแรมเวียนนา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครราชสีมา
Read more...
ทริปทัวร์จำลอง เส้นทางท่องเที่ยว>>ชะอำ-หัวหิน<<
จัดที่ : ชะอำ-หัวหิน
Read more...
ทัศนศึกษาเส้นทางต่างประเทศ (สิงค์โปร์-มาเลเซีย)
จัดที่ : สิงค์โปร์-มาเลเซีย
Read more...
ทัศนศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ; เส้นทางอีสาน (ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย - สปป.ลาว)  
จัดที่ : ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย - สปป.ลาว
Read more...

มว. สืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2556
จัดที่ : ณ วัดเดิม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556
View more....
ม.วงษ์ชวลิตกุล ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล๑๒ สิงหา มหาราชินี
จัดที่ : ลานศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ๑๒สิงหาคม๒๕๕๖
View more....
งานเปิดโลกกิจกรรมและFreshy Day2013
จัดที่ : โรงอาหารกลาง ม.วงษ์ชวลิตกุล 14มิถุนายน2556
View more....
พิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่๒๕๕๖ สู่รั้วมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
จัดที่ : หอประชุมวงษ์ชวลิตกุล ๔มิถุนายน๒๕๕๖
View more....
พิธีสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๖
จัดที่ : อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ๓ มิ.ย.๒๕๕๖
View more....
พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่สงกรานต์ ๒๕๕๖  
จัดที่ : อาคารมุขปราณี ม.วงษ์ชวลิตกุล ๑๗ เมษายน๒๕๕๖
View more....
บรรยากาศพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่๒๕ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๔-๒๕๕๕
จัดที่ : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ๑๐มกราคม๒๕๕๖
View more....

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กองวิจัยตลาดแรงงาน