นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันจัดดอกไม้เพื่องานโรงแรม
จัดที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Read more...
คณาจารย์สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ เดินทางไปศึกษาดูงานทางด้านการท่องเที่ยวเที่ยวและโรงแรม
จัดที่ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
Read more...
คณาจารย์สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ Springfield Hotel
จัดที่ : Springfield Hotel
Read more...
คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (KM) เรื่องการบริหารจัดการตามหลักองค์กรการเรียนรู้
จัดที่ : มหาวิิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Read more...
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคว้ารางวัล KM Award แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัยดีเด่น ปี 2014
จัดที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Read more...
คณะบริหารธุรกิจเข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556
จัดที่ : ม.วงษ์ชวลิตกุล
Read more...
การอบรมหลักสูตร
จัดที่ : โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ
Read more...

มว. สืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2556
จัดที่ : ณ วัดเดิม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556
View more....
ม.วงษ์ชวลิตกุล ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล๑๒ สิงหา มหาราชินี
จัดที่ : ลานศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ๑๒สิงหาคม๒๕๕๖
View more....
งานเปิดโลกกิจกรรมและFreshy Day2013
จัดที่ : โรงอาหารกลาง ม.วงษ์ชวลิตกุล 14มิถุนายน2556
View more....
พิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่๒๕๕๖ สู่รั้วมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
จัดที่ : หอประชุมวงษ์ชวลิตกุล ๔มิถุนายน๒๕๕๖
View more....
พิธีสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๖
จัดที่ : อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ๓ มิ.ย.๒๕๕๖
View more....
พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่สงกรานต์ ๒๕๕๖
จัดที่ : อาคารมุขปราณี ม.วงษ์ชวลิตกุล ๑๗ เมษายน๒๕๕๖
View more....
บรรยากาศพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่๒๕ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๔-๒๕๕๕
จัดที่ : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ๑๐มกราคม๒๕๕๖
View more....

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กองวิจัยตลาดแรงงาน